O NAS B + R OFERTA WSPÓŁPRACA KONTAKT AKTUALNOŚCI
satellite.jpg

ADAPTRONICA jest małą firmą, prowadzącą działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii inteligentnych, mających zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierii, np. w branży kosmicznej i lotniczej. Firma oferuje również usługi i produkty, powiązane z prowadzoną działalnością B+R.

O nas

team

Jesteśmy małą firmą o profilu B+R, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry firmy stanowią wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają silną motywację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rozmaitych dziedzinach inżynierii. W zespole pracuje kilku fachowców z doktoratami nauk technicznych.

Technologie inteligentne

Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązania te bazują w zakresie oprzyrządowania na materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących.

Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich (np. statków powietrznych, pojazdów, mostów) podczas eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te są zbieżne z celami inżynierii bezpieczeństwa.

satelita

Badania i Rozwój

Tłumienie drgań konstrukcji

Kontrakty ESA

baner ESA

Adaptacyjne rozpraszanie energii udaru

SOFTLAND 2019-2022

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach europejskiego Programu Eurostars 2, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Polsce. Tytuł projektu: “SOFTLAND – System poduszek powietrznych dla zwiększenia bezpieczeństwa małego samolotu podczas awaryjnego lądowania”, E113407.

Celem projektu SOFTLAND jest opracowanie systemu adaptacyjnej poduszki powietrznej dla ultralekkiego samolotu o masie 600 kg. Obecnie małe samoloty są wyposażone jedynie w spadochron celem ochrony ludzi na pokładzie podczas awaryjnego lądowania. Rolą tego spadochronu jest umożliwienie przeżycia ludziom, którzy mogą jednak odnieść poważne obrażenia w wyniku takiego lądowania. System SOFTLAND zwiększy nie tylko bezpieczeństwo ludzi na pokładzie, ale też uchroni konstrukcję samolotu poprzez złagodzenie procesu lądowania.

Partner: Zall Jihlavan Airplanes s.r.o. , Czechy

https://adaptronica.pl/softland
baner EUROSTARS baner NCBR

ADBAG 2017-2019

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOSBZ, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16.

Celem projektu ADBAG jest opracowanie systemu adaptacyjnej poduszki powietrznej dla drona o masie do 10 kg. Zadanie adaptacyjnej poduszki jest dwojakie. Po pierwsze, system adaptacyjnej poduszki chroni ludzi i elementy infrastruktury naziemnej przed uderzeniem w przypadku awarii drona, po drugie chroni przed zniszczeniem samego drona. Jest to szczególnie istotne gdy na pokładzie drona znajduje się wartościowa aparatura i cenne dane. Adaptacyjność opracowywanego systemu polega na dostosowaniu trybu pracy poduszki powietrznej do przewidywanej energii kinetycznej uderzenia drona w obiekt. Dzięki temu, system zapewnia łagodne wyhamowanie dla upadków z różnych wysokości. System adaptacyjnej poduszki powietrznej, opracowany dla drona, może być przystosowany do eksploatacji w innych statkach powietrznych o większych masach np. w samolotach ultralekkich klasy ULL.

Test systemu ADBAG w locie

Partner: Ster-Kom Piotr Kleczyński.

baner EU NCBR

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji

COMPRESS 2016-2020

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOLOT, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, POIR.01.02.00-00-0027/15.

Celem projektu COMPRESS jest badanie bez-autoklawowych metod wytwarzania konstrukcji kompozytowych, które umożliwiają poprawę jakości wykonania elementów samolotów ultralekkich klasy ULL. Dodatkowo badania obejmują zagadnienia monitorowania konstrukcji w czasie eksploatacji, dzięki czujnikom odkształcenia zintegrowanym z konstrukcją lub mocowanym do niej.

Opracowane metody wytwarzania kompozytów, mogą być również zastosowane dla innych konstrukcji, nie tylko w przemyśle lotniczym.

Partner: BELLA Zakład Kompozytów sp. z o.o.

baner EU NCBR

Modo 2015-2018

MODO – moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych. Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS3/B9/36/2015.

Partnerzy: Instytut Badawczy Dróg i Mostów | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | Politechnika Poznańska | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PBS NCBR

BridgeMON 2012-2014

EU research project for the benefit of SMEs (2012-2014) – Bridge Safety Monitoring – BRIDGEMON FP7-SME-2012, 315629.

BridgeMon.png European Comission

Smart Rail 2011-2014

EU focused research project (2011-2014) – Smart maintenance and analysis of transport infrastructure – SMART RAIL, FP7-SST-2011-RTD-1, 285683.

European Comission

Wodnik 2013-2015

Innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych. Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS1/B9/15/2012. Partnerzy: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej | Telium

PBS NCBR

Monitorowanie z aerostatu

Aero-SDT 2020-2023

Adaptronica sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum, które realizuje projekt pt. „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)”, w ramach programu TANGO IV, zarządzanego przez NCBiR, TANGO-IV-C/0001/2019-00.

Partnerzy: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | Geosystems sp. z o.o |

NCBR

Inteligentne sensory i aktywatory

ADAC 2017-2018

Adaptronica Sp. z o.o. realizuje krajowy projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów”, nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita projektu: 1.390.776,00 zł. Wartość dofinansowania projektu: 1.023.360,00 zł. Czas trwania projektu: 2017–2018.

Celem projektu ADAC jest opracowanie rozwiązania stabilizacji drgań konstrukcji satelitów oraz sond kosmicznych, zarówno orbiterów jak i lądowników. Rozwiązanie ADAC bazuje na koncepcji PAR (ang. Prestress-Accumulation-Release) tłumienia drgań wywołanych impaktem w ustrojach szkieletowych wykorzystując do tego celu innowacyjny adaptacyjny węzeł konstrukcyjny, pozwalający na przełączanie z funkcji węzła ramowego na funkcję przegubowego węzła kratowego.

Dzięki rozwiązaniu ADAC konstrukcja satelity, a przede wszystkim urządzenia wizyjne czy pomiarowe w nim zainstalowane, charakteryzować będzie dłuższa żywotność i większa dokładność. Najważniejszym rezultatem projektu będzie wdrożenie systemu ADAC, wejście Adaptroniki do łańcucha poddostawców liderów branży kosmicznej na świecie, umiędzynarodowienie działalności, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskiej branży kosmicznej.

Proponowane rozwiązanie ADAC jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby przemysłu kosmicznego. Jednak może znaleźć także liczne zastosowania naziemne np. do stabilizacji obrazu, tłumienia drgań maszyn przemysłowych, czy urządzeń w bioinżynierii.

EU Mazowsze

Safe Wing 2012-2015

Innowacyjne technologie dla poprawy bezpieczeństwa małego lotnictwa SWING (Safe-Wing), 2012-2015. Projekt współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. POIG.01.04.00-14-100/09

IG EU

Projekty Marii Skłodowskiej Curie

LIVE-I 2020-2023

LIVE-I – Lightening and Innovating transmission for improving Vehicle Environmental Impacts – European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme H2020-MSCA-ITN-2019, grant agreement No. 860243.

IG EU IG EU

Smart Nest 2012-2015

EU Marie Curie Actions – Industry-Academia and Pathways (2012-2015) – Smart Technologies for Transport Safety – Innovation Cluster Nesting – SMART NEST. FP7-PEOPLE-2011-IAPP, 284995

European Comission SMART NEST

Wybrane rezultaty

Pół-aktywne tłumienie drgań - System PA-R

Pół-aktywny system tłumienia drgań swobodnych, tzw. System PA–R (ang. Prestress Accumulation – Release), to połączenie strategii tłumienia drgań oraz elementu wykonawczego tej strategii w postaci sprzęgła adaptacyjnego. Zastosowanie nowatorskiej strategii PA–R umożliwia wygaszenie 95% amplitudy drgań w czasie zaledwie kilku cykli oscylacji drgań swobodnych, dzięki odpowiedniemu przełączaniu sprzęgieł adaptacyjnych, pomiędzy sztywnym a podatnym stanem pracy. Sprzęgła adaptacyjne o odpowiednim rozmiarze można instalować jako elementy konstrukcji ramowo–kratownicowych w celu modyfikacji odpowiedzi układu. Dodatkowe wyposażenie konstrukcji w czujnik drgań i dedykowany sterownik umożliwia regulację sztywności sprzęgieł adaptacyjnych. W rezultacie uzyskuje się bardzo wydajne tłumienie drgań konstrukcji bez wkładu zewnętrznej energii mechanicznej. Niezbędne jest jedynie zasilanie elektryczne systemu. Efektywność Systemu PA–R została zaprezentowana na przykładzie konstrukcji demonstratora w postaci ramy wspornikowej o długości ok. 1,20 m.

PA-R

Główne zalety systemu PA–R:

 • wysoka wydajność tłumienia drgań,
 • brak konieczności dostarczania energii mechanicznej z zewnątrz (w przeciwieństwie do systemów aktywnych np. hydraulicznych),
 • bezpieczeństwo w wypadku zaniku zasilania lub awarii systemu sterowania,
 • brak konieczności wprowadzania dodatkowych punktów podparcia (istniejące warunki podparcia nie ulegają zmianie).

Potencjalne zastosowania:

 • tłumienie drgań pochodzących od uderzenia lub analogicznych warunków początkowych,
 • stabilizacja pracy aparatury i urządzeń,
 • izolacja części konstrukcji od wpływu drgań nieustalonych.

PAR PAR

Adaptacyjne sprzęgło konstrukcyjne stanowi mechaniczne połączenie między elementami konstrukcyjnymi, umożliwiające płynną regulację zdolności tego połączenia do przenoszenia momentów zginających. Dzięki innowacyjnemu projektowi (patent), sprzęgło adaptacyjne pozostaje w stanie maksymalnej sztywności w czasie pasywnej pracy, przy nieaktywnym sterowaniu. Przy aktywnym sterowaniu, sprzęgło w czasie kilku milisekund może przyjąć stan podatny, odpowiadający około 50-krotnie niższej sztywności, zmieniając charakterystykę przenoszenia obciążeń przez połączenie konstrukcyjne. Sprzęgła adaptacyjne przenoszą znaczne momenty (około 50 Nm), relatywnie do swoich niewielkich rozmiarów (rzędu 10 cm). Gabaryty sprzęgła adaptacyjnego można zarówno zmniejszyć, jak i powiększyć w zależności od zastosowań.

Główne parametry sprzęgła adaptacyjnego, opracowanego jako demonstrator, są następujące:

 • wysokość 78 mm,
 • średnica zewnętrzna 88 mm,
 • waga 1.8 kg,
 • max. moment 50 Nm,
 • min. moment 1 Nm,
 • napięcie sterujące 0-150 V.

Najważniejsze zalety sprzęgła adaptacyjnego to:

 • znaczący moment obrotowy w stosunku do swoich relatywnie niewielkich rozmiarów,
 • szybki czas reakcji,
 • maksymalna sztywność przy braku zasilania.

Potencjalne zastosowania:

 • efektywny pół-aktywny tłumik drgań w połączeniu z Systemem PA–R,
 • sprzęgło sterowalne napięciowo,
 • połączenie o regulowanej zdolności przenoszenia obciążeń,
 • bezpiecznik konstrukcyjny.

PAR PAR

Przenośna dynamiczna waga szynowa

Przenośna dynamiczna waga szynowa (PDWS) jest urządzeniem przystosowanym do identyfikacji parametrów obciążeń wywieranych przez przejeżdżające pojazdy szynowe na torowisko. Rozwiązanie opracowane przez firmę Adaptronica Sp. z o. o. pozwala, na ważenie pojazdów szynowych w ruchu.

Przenośna dynamiczna waga szynowa wykorzystuje technikę pomiaru odkształceń szyny kolejowej, wywołanych przejazdem pojazdu szynowego. W urządzeniu zastosowano przenośne przetworniki, zastrzeżone zgłoszeniem patentowym, mocowane do stopki szyny w sposób nieinwazyjny. Podstawowe elementy systemu pomiarowego przedstawiano schematycznie na rys. 1.

Cechą charakterystyczną proponowanego rozwiązania jest brak konieczności specjalnego przygotowywania podtorza oraz podkładów przed instalacją systemu. Montaż przetworników jest krótkotrwały i w szczególności nie wymaga zamknięcia linii kolejowej.

Ważną zaletą systemu jest zastosowanie przenośnych przetworników instalowanych do stopki szyny za pomocą specjalnych uchwytów, co istotnie skraca czas montażu i cenę instalacji. Konstrukcja przetwornika jest tak zaprojektowana że instalacja jest możliwa dla każdego typu szyny kolejowej. Przed instalacją nie jest wymagana dodatkowe przygotowanie np. utwardzenie podtorza. Widok przetworników wagi szynowej przedstawiono na rys. 2.

WIM WIM

Podstawowe informacje pomiarowe i diagnostyczne, dotyczące ważonego pojazdu szynowego, zawarte są w parametrach czasowych i amplitudowych zarejestrowanego sygnału.

Mierzone parametry

 • pomiar nacisku wywieranego przez osie składu na tory,
 • określenie masy poszczególnych wagonów,
 • pomiar prędkości,
 • określenie liczby wagonów,
 • detekcja wagonów składu przekraczających dopuszczalne naciski liniowe oraz osiowe,
 • pomiar równomierności obciążenia każdej z szyn torowiska,
 • określenie typu pojazdu szynowego,
 • detekcja kół składu pociągu znajdujących się w złym stanie technicznym.

Podstawowe parametry techniczne

zakres prędkości pojazdów szynowych: 5 – 100 [km/h],
zakres mierzonych nacisków przypadających na oś: 1000 – 30000 [kg],
dokładność pomiaru prędkości: ±3[%] dla σ=95[%],
dokładność pomiaru nacisku osiowego: ±5[%] dla σ=95[%],
dokładność pomiaru masy wagonów: ±5[%] dla σ=95[%],
zakres temperatur pracy urządzenia: -20ºC……..+70ºC.

Rejestrator parametrów przyziemienia AVI

System AVI pomiaru i rejestracji procesu lądowania samolotu opracowany przez firmę Adaptronica Sp. z o.o. realizuje pomiar prędkości pionowej i wysokości lotu samolotu w fazie przyziemienia oraz umożliwia oszacowanie obciążeń działających na strukturę samolotu podczas lądowania.

Pomiar prędkości pionowej przyziemienia oraz wysokości lotu oparty jest na zastosowaniu ultradźwiękowej gł owicy nadawczo-odbiorczej wraz z odpowiednim systemem przetwarzania i analizy sygnału. Głowica nadawczo- odbiorcza, pozwala na poprawienie stosunku poziomu pomiarowego sygnału użytecznego do poziomu akustycznego sygnału zakłócającego (tła akustycznego) generowanego przez samolot w locie.

Poziom obciążeń oddziałujących na strukturę nośną samolotu w trakcie przyziemienia mierzony jest za pomocą czujnika przyspieszenia (akcelerometru) umieszczonego w wybranym punkcie samolotu.

System AVI dzięki rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych na karcie SD, pozwala na lepszą ocenę wyszkolenia pilotów na podstawie rejestracji fazy lądowania oraz monitorowanie stopnia zużycia konstrukcji.

AVI może być stosowany w samolotach lekkich oraz ultralekkich, a także, po adaptacji, w bezzałogowych statkach powietrznych.

Zalety systemu AVI:

 • możliwość oceny wyszkolenia pilotów na podstawie rejestracji fazy lądowania,
 • lepsza ocena stopnia zużycia konstrukcji (zmęczenia materiałowego) spowodowanego kumulacją przeciążeń,
 • możliwość oceny przyczyn ewentualnych awarii samolotów,
 • zapis danych w pamięci przenośnej (karta SD),
 • wodoodporna głowica ultradźwiękowa,
 • autonomiczne zasilanie,
 • niski pobór mocy,
 • małe rozmiary oraz niewielka masa,
 • łatwy montaż.

AVI AVI

Rejestrator drgań

Głównym zastosowaniem urządzenia jest pomiar drgań konstrukcji budowlanych lub instalacji przemysłowych podczas eksploatacji. Rozwiązanie opracowane przez firmę Adaptronica sp. z o.o. pozwala na pomiar drgań w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie wyposażone jest w trójosiowy przetwornik drgań, wyprowadzony na przewodzie, co ułatwia montaż na obiekcie. Dane pomiarowe wraz ze stemplem czasowym są zapisywane na karcie SD o maksymalnej pojemności 32 GB. Rejestrator można zasilać poprzez dedykowany zasilacz lub można użyć zasilania bateryjnego.

Dane techniczne:

 • Trójosiowy pomiar przyspieszeń w zakresie 2, 4 lub 8 g,
 • Pasmo pomiarowe od 1 Hz do 300 Hz,
 • Zapis danych na kartę SD
 • Możliwość ustawiania filtru dolno- i górnoprzepustowego,
 • Możliwość podłączenia 2, 3 lub 4 czujników,
 • Temperatura pracy od -20˚C do 85˚C,
 • Solidna aluminiowa obudowa,
 • Możliwość pracy przy zasilaniu bateryjnym.
Istnieje możliwość rozbudowy lub dostosowania rejestratora zgodnie z wymaganiami klienta.

Newton Newton

Oferta

Loty aerostatem

Loty aerostatem oferowanie przez firmę Adaptronica umożliwiają realizację zadań wymagającymi wyniesienia obiektów o masie do około 10 kg, na wysokość 50-600 m. Typowo są to kamera, zestaw czujników do badania atmosfery lub baner reklamowy. Wykonywane przez nas aerostaty cechuje duża stabilność w utrzymywaniu pozycji nad miejscem startu. Więcej informacje można znaleźć na stronie projektu MoniKite (http://monikite.pl).

Oferujemy zastosowanie aerostatu do następujących usług:

MK105

Badania wibroakustyczne

Badania wibroakustyczne prowadzone przez Adaptronica Sp. z.o.o. obejmują pomiary, rejestrację i analizę oraz ocenę szkodliwości drgań i hałasu. Badania drgań i hałasu przeprowadza się zarówno w celach diagnostyki maszyn jak również pod kątem oceny ich szkodliwości na stan techniczny konstrukcji, pracę maszyn lub zdrowie ludzi.

Nasza firma świadczy następujące usługi:

uw1

Monitorowanie konstrukcji inżynierskich

Firma Adaptronica sp. z o.o. oferuje systemy monitorowania konstrukcji inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, wieże i hale przemysłowe. Spółka opracowuje i instaluje systemy dedykowane do pomiaru, rejestracji, analizy sygnału i transmisji danych. Wdraża układy umożliwiające nadzór wielkości obrazujących stan konstrukcji np. wartości drgań, ugięć, wychyleń i odkształceń oraz parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Systemy te zapewniają zarówno lokalną rejestrację sygnałów pomiarowych w celu archiwizacji, jak również ciągły, zdalny podgląd parametrów, uzyskanych w wyniku analizy pomierzonych wielkości. Dla zapewnienia niezawodnej i długotrwałej pracy Adaptronica sp. z o.o. wykorzystuje podzespoły renomowanych marek światowych takich jak Bruel&Kjaer czy National Instruments. W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, system jest zawsze konfigurowany indywidualnie.

shm

Przykładem systemu, zaimplementowanym przez firmę na obiekcie inżynierskim, jest system monitorowania przyspieszeń drgań wieszaków wiaduktu kolejowego w Hucie Zawadzkiej (rys. powyżej). W projekcie wykorzystano przetworniki firmy Bruel & Kjaer, kontroler i karty pomiarowe firmy National Instruments i moduł transmisji bezprzewodowej dostarczony przez firmę Telium.

Przyjęto następujące parametry systemu pomiarowego:

Czujniki zamontowane zostały w sposób nieinwazyjny na wieszakach mostu. Przewody pomiarowe umieszczono w peszlach, które łącznie z aluminiowymi obudowami, przykręconymi do wieszaków, zapewniły przetwornikom drgań klasę szczelności IP 65

Przebiegi czasowe przyspieszeń przechowywane były w pamięci lokalnej przez okres jednego miesiąca. Co pięć minut wybrane wyniki analizy pomiarów, takie jak wartości maksymalne i średnie (RMS) przesyłane były na serwer.

Wraz z systemem dostarczono interfejs użytkownika (rys. powyżej) umożliwiający:

Wykaz prac

Prace wykonane przez Adaptronica Sp. z o.o. związane z pomiarami drgań:

Prace wykonane przez Adaptronica Sp. z o.o. związane z pomiarami drgań gruntu i budynków:

Prace wykonane przez Adaptronica Sp. z o.o. związane z monitorowaniem konstrukcji inżynierskich:

LABORATORIUM

Stanowisko do badań uderzeniowych

Firma Adaptronica sp. z o.o. posiada stanowisko do przeprowadzania testów odporności elementów na obciążania uderzeniowe. Pozwala ono na przeprowadzanie prób o charakterze jedno lub dwu wymiarowych, dzięki zastosowaniu dwóch wózków poruszających się w kierunkach prostopadłych (względem siebie). Dodatkowo stanowisko wyposażone jest w siłownik hydrauliczny przeznaczony np. do badań procesu zgniatania próbek.

Uderzenie jest realizowane przy użyciu wózka o przemieszczeniu w kierunku pionowym, którego masa i wysokość spadku swobodnego jest regulowana co umożliwia modyfikacje energii uderzenia. W zależności od próby zmieniany jest również kształt elementu uderzającego. Badany element podczas testów może być przymocowany do wózków (pionowego lub poziomego) lub nieruchomej płyty.

Schemat stanowiska z zaznaczeniem głównych jego elementów przedstawiono na rysunku poniżej.

Zrzutownik

Parametry techniczne

 • maksymalna masa elementu uderzającego 150 kg,
 • minimalna masa elementu uderzającego 4 kg,
 • maksymalna wysokość zrzutu swobodnego 5 m,
 • maksymalna energia uderzenia 3 kJ,
 • maksymalna prędkości w chwili uderzenia 10 m/s,
 • maksymalna szerokość badanego elementu ok. 900 mm,
 • maksymalna prędkość ruchu wózka poziomego 600 mm/s,
 • maksymalna siła siłownika hydraulicznego 15000 N.
 • Rejestracja sygnałów pomiarowych,

  Przykłady realizacji:

  Zrzutownik

  Nasza specjalistyczna aparatura oraz oprogramowanie obejmują m.in.:

  Współpraca

  Główni klienci

  ESA THALES ALENIA SPACE PESA ORLEN PROJEKT PLK

  Partnerzy B+R

  IPPT PAN EC-LYON UNINA IBDIM SkyLeader PWR PW UCD ZAG

  Partnerzy handlowi

  CEDRAT WOELFEL CRANES SOFTWARE

  Referencje

  MoniKite - strona www, 16.08.2023

  Adaptronica sp. z o.o. uruchomiła stronę internetową, opisującą usługi z wykorzystaniem aerostatów helowych na uwięzi MoniKite. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą http://monikite.pl

  monikite

  Nowy projekt ESA, 15.06.2023

  Od czerwca 2023 r, konsorcjum w składzie KP Labs sp. z o.o. (lider), Politechnika Wrocławska oraz Adaptronica sp. z o.o. realizuje ambitny projekt ESA pt. "Charakteryzacja oraz łagodzenie zaburzeń mikro-g w pulsacyjnych rurkach ciepła (PHP)", 4000141251/23/NL/KML. Rolą firmy Adaptronica w realizacji tematu są kwestie związane z modelowaniem numerycznym, pomiarem oraz tłumieniem mikrodrgań, generowanych przez pulsacyjne rurki ciepła.

  Pierwszy lot balonu SP-BAD, 10.10.2021

  10 października 2021 r. w okolicach Płońska odbył się pierwszy lot balonu SP-BAD, będącego własnością firmy Adaptronica sp. z o.o. Balon pokonał odległość ok. 15 km w czasie 50 minut. Kilku pracowników firmy szkoli się w celu uzyskania licencji pilota balonowego.

  SP-BAD

  Monikite – aerostat helowy na uwięzi, 04.02.2021

  Adaptronica sp. z o.o., jako partner przemysłowy, komercjalizuje rezultat projektu badawczo-rozwojowego Tango 2 ­– aerostat helowy na uwięzi. Pozytywne testy odbyły się w Centrum Badawczym KEZO – PAN w Jabłonnie koło Warszawy.

  MoniKite

  Nowy projekt – Tango 4, 10.07.2020

  Adaptronica sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum, które będzie realizować projekt pt. „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)”, w ramach programu TANGO 4, NCBiR. Liderem konsorcjum jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

  Nowy projekt – stypendia Marii Curie, 12.03.2020

  Adaptronica sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum, które podpisało umowę z Komisją Europejską na realizację projektu LIVE-I – „Odciążone i innowacyjne przekładnie samochodowe w celu polepszenia wpływu na środowisko naturalne”, w ramach programu Horyzont 2020, stypendia Marii Curie, H2020-MSCA-ITN-2019. Liderem konsorcjum jest Ecole Centrale de Lyon, Francja.

  Klaster lotniczy, 05.02.2020

  Adaptronica dołączyła do Śląskiego Klastra Lotniczego. Wiecej informacji: https://aerosilesia.eu/

  Oferta pracy, 02.12.2019

  Zatrudnimy na umowę zlecenie Kierownika Projektu COMPRESS. Szczegóły w załączniku: Compress – oferta pracy 2019.12.02

  Zakończenie projektu ADBAG, 21.11.2019

  Adaptronica sp. z o.o. zakończyła realizację projektu “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16, finansowanego poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Adbag

  Nowy projekt - Eurostars, 23.10.2019

  Adaptronica sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu SOFTLAND – „System poduszek powietrznych dla zwiększenia bezpieczeństwa małego samolotu podczas awaryjnego lądowania”, w ramach programu Eurostars-2, E! 113407. Projekt będzie realizowany we współpracy z firmą Zall Jihlavan Airplanes s.r.o., Czechy.

  Nowy kontrakt ESA, 28.08.2019

  Adaptronica podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu pt. „Osiągnięcie poziomu TRL6 dla Aktywnego Systemu Tłumienia Drgań, minimalizującego mikrodrgania kriochłodziarki”. Kontrakt będzie realizowany we współpracy z Thales Alenia Space Francja.

  maps

  Dane fakturowe:

  ADAPTRONICA sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 32
  05-092 Łomianki
  NIP: 1181942001

  Dane kontaktowe:

  tel. +48 22 751 66 83
  email: biuro @ adaptronica.pl
  www: https://adaptronica.pl