Oferta

Usługi

Loty aerostatem

Loty aerostatem oferowanie przez firmę Adaptronica umożliwiają realizację zadań wymagającymi wyniesienia obiektów o masie do około 10 kg, na wysokość 50-600 m. Typowo są to kamera, zestaw czujników do badania atmosfery lub baner reklamowy. Wykonywane przez nas aerostaty cechuje duża stabilność w utrzymywaniu pozycji nad miejscem startu. Więcej informacje można znaleźć na stronie projektu MoniKite.

Oferujemy zastosowanie aerostatu do następujących usług:

 • loty reklamowe,
 • obserwacja terenu z powietrza,
 • badanie jakości powietrza,
 • aerofotografia.

Badania wibroakustyczne

Badania wibroakustyczne prowadzone przez Adaptronica Sp. z.o.o. obejmują pomiary, rejestrację i analizę oraz ocenę szkodliwości drgań i hałasu. Badania drgań i hałasu przeprowadza się zarówno w celach diagnostyki maszyn jak również pod kątem oceny ich szkodliwości na stan techniczny konstrukcji, pracę maszyn lub zdrowie ludzi.

Nasza firma świadczy następujące usługi:

 • badania drgań i hałasu maszyn oraz urządzeń technicznych,
 • badania środowiskowe drgań i hałasu,
 • diagnostyka wibroakustyczna maszyn i urządzeń,
 • pomiary drgań gruntu i budynków (wykaz prac),
 • badania wpływu drgań na budynki mieszkalne (zgodnie z normą PN-B-02170:2016-12),
 • badanie drgań obiektów budowlanych technicznych i sakralnych,
 • badania drgań instalacji przemysłowych,
 • badania drgań w pojazdach szynowych (pomiary drgań elementów konstrukcji, analiza widmowa sygnałów, określenie ścieżek propagacji, obliczenia wskaźnika komfortu),
 • badania drgań w pojazdach szynowych (pomiary drgań elementów konstrukcji, analiza widmowa sygnałów, określenie ścieżek propagacji, obliczenia wskaźnika komfortu),
 • badania hałasu pojazdów szynowych (pomiar i analiza hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe zgodnie z PN-EN ISO 3095: 2005, pomiar i analiza hałasu wewnątrz pojazdów szynowych zgodnie z PN-EN ISO 3381: 2011),
 • doradztwo w zakresie obniżania poziomu drgań (identyfikacja źródeł drgań, projektowanie i dobór materiałów wibroizolacyjnych, zmiany konstrukcyjne itp.),

Monitorowanie konstrukcji inżynierskich

Firma Adaptronica sp. z o.o. oferuje systemy monitorowania konstrukcji inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, wieże i hale przemysłowe. Spółka opracowuje i instaluje systemy dedykowane do pomiaru, rejestracji, analizy sygnału i transmisji danych. Wdraża układy umożliwiające nadzór wielkości obrazujących stan konstrukcji np. wartości drgań, ugięć, wychyleń i odkształceń oraz parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Systemy te zapewniają zarówno lokalną rejestrację sygnałów pomiarowych w celu archiwizacji, jak również ciągły, zdalny podgląd parametrów, uzyskanych w wyniku analizy pomierzonych wielkości. Dla zapewnienia niezawodnej i długotrwałej pracy Adaptronica sp. z o.o. wykorzystuje podzespoły renomowanych marek światowych takich jak Bruel&Kjaer czy National Instruments. W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, system jest zawsze konfigurowany indywidualnie.

Przykładem systemu, zaimplementowanym przez firmę na obiekcie inżynierskim, jest system monitorowania przyspieszeń drgań wieszaków wiaduktu kolejowego w Hucie Zawadzkiej (rys. powyżej). W projekcie wykorzystano przetworniki firmy Bruel & Kjaer, kontroler i karty pomiarowe firmy National Instruments i moduł transmisji bezprzewodowej dostarczony przez firmę Telium.

Przyjęto następujące parametry systemu pomiarowego:

 • zakres częstotliwości mierzonych przyspieszeń 0.5-100 Hz,
 • zakres amplitud mierzonych przyspieszeń ± 5 g,
 • pomiar przyspieszeń w trzech kierunkach,
 • pomiar temperatury i wilgotności,
 • bezprzewodowy przesył danych pomiarowych,
 • odporność na 12-to godzinne zaniki zasilania.
 

Czujniki zamontowane zostały w sposób nieinwazyjny na wieszakach mostu. Przewody pomiarowe umieszczono w peszlach, które łącznie z aluminiowymi obudowami, przykręconymi do wieszaków, zapewniły przetwornikom drgań klasę szczelności IP 65

Przebiegi czasowe przyspieszeń przechowywane były w pamięci lokalnej przez okres jednego miesiąca. Co pięć minut wybrane wyniki analizy pomiarów, takie jak wartości maksymalne i średnie (RMS) przesyłane były na serwer.

Wraz z systemem dostarczono interfejs użytkownika (rys. powyżej) umożliwiający:

 • przeglądanie historii sygnałów pomiarowych zarówno w dziedzinie czasu jak i częstości,
 • obserwację zmian monitorowanych parametrów,
 • badanie korelacji wielkości mechanicznych z wielkościami środowiskowymi
 • kontrolę systemu

Dane kontaktowe:

 • +48 22 751 66 83
 • biuro(at)adaptronica.pl

Dane fakturowe:

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki
NIP: 1181942001

© 2019 All rights reserved