Oferta

Produkty

Pół-aktywne tłumienie drgań - System PA-R

Pół-aktywny system tłumienia drgań swobodnych, tzw. System PAR (ang. Prestress Accumulation – Release), to połączenie strategii tłumienia drgań oraz elementu wykonawczego tej strategii w postaci sprzęgła adaptacyjnego. Zastosowanie nowatorskiej strategii PAR umożliwia wygaszenie 95% amplitudy drgań w czasie zaledwie kilku cykli oscylacji drgań swobodnych, dzięki odpowiedniemu przełączaniu sprzęgieł adaptacyjnych, pomiędzy sztywnym a podatnym stanem pracy. Sprzęgła adaptacyjne o odpowiednim rozmiarze można instalować jako elementy konstrukcji ramowo–kratownicowych w celu modyfikacji odpowiedzi układu. Dodatkowe wyposażenie konstrukcji w czujnik drgań i dedykowany sterownik umożliwia regulację sztywności sprzęgieł adaptacyjnych. W rezultacie uzyskuje się bardzo wydajne tłumienie drgań konstrukcji bez wkładu zewnętrznej energii mechanicznej. Niezbędne jest jedynie zasilanie elektryczne systemu. Efektywność Systemu PAR została zaprezentowana na przykładzie konstrukcji demonstratora w postaci ramy wspornikowej o długości ok. 1,20 m.

Główne zalety systemu PAR:

 • wysoka wydajność tłumienia drgań,
 • brak konieczności dostarczania energii mechanicznej z zewnątrz (w przeciwieństwie do systemów aktywnych np. hydraulicznych),
 • bezpieczeństwo w wypadku zaniku zasilania lub awarii systemu sterowania,
 • brak konieczności wprowadzania dodatkowych punktów podparcia (istniejące warunki podparcia nie ulegają zmianie).

 

Potencjalne zastosowania:

 • tłumienie drgań pochodzących od uderzenia lub analogicznych warunków początkowych,
 • stabilizacja pracy aparatury i urządzeń,
 • izolacja części konstrukcji od wpływu drgań nieustalonych.

Adaptacyjne sprzęgło konstrukcyjne stanowi mechaniczne połączenie między elementami konstrukcyjnymi, umożliwiające płynną regulację zdolności tego połączenia do przenoszenia momentów zginających. Dzięki innowacyjnemu projektowi (patent), sprzęgło adaptacyjne pozostaje w stanie maksymalnej sztywności w czasie pasywnej pracy, przy nieaktywnym sterowaniu. Przy aktywnym sterowaniu, sprzęgło w czasie kilku milisekund może przyjąć stan podatny, odpowiadający około 50-krotnie niższej sztywności, zmieniając charakterystykę przenoszenia obciążeń przez połączenie konstrukcyjne. Sprzęgła adaptacyjne przenoszą znaczne momenty (około 50 Nm), relatywnie do swoich niewielkich rozmiarów (rzędu 10 cm). Gabaryty sprzęgła adaptacyjnego można zarówno zmniejszyć, jak i powiększyć w zależności od zastosowań.

Główne parametry sprzęgła adaptacyjnego, opracowanego jako demonstrator, są następujące:

 • wysokość 78 mm,
 • średnica zewnętrzna 88 mm,
 • waga 1.8 kg,
 • max. moment 50 Nm,
 • min. moment 1 Nm,
 • napięcie sterujące 0-150 V.

Najważniejsze zalety sprzęgła adaptacyjnego to:

 • znaczący moment obrotowy w stosunku do swoich relatywnie niewielkich rozmiarów,
 • szybki czas reakcji,
 • maksymalna sztywność przy braku zasilania.

Potencjalne zastosowania:

 • efektywny pół-aktywny tłumik drgań w połączeniu z Systemem PAR,
 • sprzęgło sterowalne napięciowo,
 • połączenie o regulowanej zdolności przenoszenia obciążeń,
 • bezpiecznik konstrukcyjny.

Przenośna dynamiczna waga szynowa

Przenośna dynamiczna waga szynowa (PDWS) jest urządzeniem przystosowanym do identyfikacji parametrów obciążeń wywieranych przez przejeżdżające pojazdy szynowe na torowisko. Rozwiązanie opracowane przez firmę Adaptronica Sp. z o. o. pozwala, na ważenie pojazdów szynowych w ruchu.

Przenośna dynamiczna waga szynowa wykorzystuje technikę pomiaru odkształceń szyny kolejowej, wywołanych przejazdem pojazdu szynowego. W urządzeniu zastosowano przenośne przetworniki, zastrzeżone zgłoszeniem patentowym, mocowane do stopki szyny w sposób nieinwazyjny. Podstawowe elementy systemu pomiarowego przedstawiano schematycznie na rys. 1.

Cechą charakterystyczną proponowanego rozwiązania jest brak konieczności specjalnego przygotowywania podtorza oraz podkładów przed instalacją systemu. Montaż przetworników jest krótkotrwały i w szczególności nie wymaga zamknięcia linii kolejowej.

Ważną zaletą systemu jest zastosowanie przenośnych przetworników instalowanych do stopki szyny za pomocą specjalnych uchwytów, co istotnie skraca czas montażu i cenę instalacji. Konstrukcja przetwornika jest tak zaprojektowana że instalacja jest możliwa dla każdego typu szyny kolejowej. Przed instalacją nie jest wymagana dodatkowe przygotowanie np. utwardzenie podtorza. Widok przetworników wagi szynowej przedstawiono na rys. 2.

Podstawowe informacje pomiarowe i diagnostyczne, dotyczące ważonego pojazdu szynowego, zawarte są w parametrach czasowych i amplitudowych zarejestrowanego sygnału.

Mierzone parametry

 • pomiar nacisku wywieranego przez osie składu na tory,
 • określenie masy poszczególnych wagonów,
 • pomiar prędkości,
 • określenie liczby wagonów,
 • detekcja wagonów składu przekraczających dopuszczalne naciski liniowe oraz osiowe,
 • pomiar równomierności obciążenia każdej z szyn torowiska,
 • określenie typu pojazdu szynowego,
 • detekcja kół składu pociągu znajdujących się w złym stanie technicznym.

 

Podstawowe parametry techniczne

zakres prędkości pojazdów szynowych:5 – 100 [km/h],
zakres mierzonych nacisków przypadających na oś:1000 – 30000 [kg],
dokładność pomiaru prędkości:±3[%] dla σ=95[%],
dokładność pomiaru nacisku osiowego:±5[%] dla σ=95[%],
dokładność pomiaru masy wagonów:±5[%] dla σ=95[%],
zakres temperatur pracy urządzenia:-20ºC……..+70ºC.

Rejestrator parametrów przyziemienia AVI

System AVI pomiaru i rejestracji procesu lądowania samolotu opracowany przez firmę Adaptronica Sp. z o.o. realizuje pomiar prędkości pionowej i wysokości lotu samolotu w fazie przyziemienia oraz umożliwia oszacowanie obciążeń działających na strukturę samo lotu podczas lądowania.

Pomiar prędkości pionowej przyziemienia oraz wysokości lotu oparty jest na zastosowaniu ultradźwiękowej gł owicy nadawczo-odbiorczej wraz z odpowiednim systemem przetwarzania i analizy sygnału. Głowica nadawczo- odbiorcza, pozwala na poprawienie stosunku poziomu pomiarowego sygnału użytecznego do poziomu akustycznego sygnału zakłócającego (tła akustycznego) generowanego przez samolot w locie.

Poziom obciążeń oddziałujących na strukturę nośną samolotu w trakcie przyziemienia mierzony jest za pomocą czujnika przyspieszenia (akcelerometru) umieszczonego w wybranym punkcie samolotu.

System AVI dzięki rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych na karcie SD, pozwala na lepszą ocenę wyszkolenia pilotów na podstawie rejestracji fazy lądowania oraz monitorowanie stopnia zużycia konstrukcji.

AVI może być stosowany w samolotach lekkich oraz ultralekkich, a także, po adaptacji, w bezzałogowych statkach powietrznych.

Zalety systemu AVI:

 • możliwość oceny wyszkolenia pilotów na podstawie rejestracji fazy lądowania,
 • lepsza ocena stopnia zużycia konstrukcji (zmęczenia materiałowego) spowodowanego kumulacją przeciążeń,
 • możliwość oceny przyczyn ewentualnych awarii samolotów,
 • zapis danych w pamięci przenośnej (karta SD),
 • wodoodporna głowica ultradźwiękowa,
 • autonomiczne zasilanie,
 • niski pobór mocy,
 • małe rozmiary oraz niewielka masa,
 • łatwy montaż.

Rejestrator drgań

Głównym zastosowaniem urządzenia jest pomiar drgań konstrukcji budowlanych lub instalacji przemysłowych podczas eksploatacji. Rozwiązanie opracowane przez firmę Adaptronica sp. z o.o. pozwala na pomiar drgań w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie wyposażone jest w trójosiowy przetwornik drgań, wyprowadzony na przewodzie, co ułatwia montaż na obiekcie. Dane pomiarowe wraz ze stemplem czasowym są zapisywane na karcie SD o maksymalnej pojemności 32 GB. Rejestrator można zasilać poprzez dedykowany zasilacz lub można użyć zasilania bateryjnego.

Dane techniczne:

 • Trójosiowy pomiar przyspieszeń w zakresie 2, 4 lub 8 g,
 • Pasmo pomiarowe od 1 Hz do 300 Hz,
 • Zapis danych na kartę SD
 • Możliwość ustawiania filtru dolno- i górnoprzepustowego,
 • Możliwość podłączenia 2, 3 lub 4 czujników,
 • Temperatura pracy od -20˚C do 85˚C,
 • Solidna aluminiowa obudowa,
 • Możliwość pracy przy zasilaniu bateryjnym.

Istnieje możliwość rozbudowy lub dostosowania rejestratora zgodnie z wymaganiami klienta.

Dane kontaktowe:

 • +48 22 751 66 83
 • biuro(at)adaptronica.pl

Dane fakturowe:

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki
NIP: 1181942001

© 2019 All rights reserved