Oferta

Laboratorium

Stanowisko do badań uderzeniowych

Firma Adaptronica sp. z o.o. posiada stanowisko do przeprowadzania testów odporności elementów na obciążania uderzeniowe. Pozwala ono na przeprowadzanie prób o charakterze jedno lub dwu wymiarowych, dzięki zastosowaniu dwóch wózków poruszających się w kierunkach prostopadłych (względem siebie). Dodatkowo stanowisko wyposażone jest w siłownik hydrauliczny przeznaczony np. do badań procesu zgniatania próbek. 

Uderzenie jest realizowane przy użyciu wózka o przemieszczeniu w kierunku pionowym, którego masa i wysokość spadku swobodnego jest regulowana co umożliwia modyfikacje energii uderzenia. W zależności od próby zmieniany jest również kształt elementu uderzającego. Badany element podczas testów może być przymocowany do wózków (pionowego lub poziomego) lub nieruchomej płyty. 

Schemat stanowiska z zaznaczeniem głównych jego elementów przedstawiono na rysunku poniżej.

Parametry techniczne

 • maksymalna masa elementu uderzającego 150 kg,
 • minimalna masa elementu uderzającego 4 kg,
 • maksymalna wysokość zrzutu swobodnego 5 m,
 • maksymalna energia uderzenia 3 kJ,
 • maksymalna prędkości w chwili uderzenia 10 m/s,
 • maksymalna szerokość badanego elementu ok. 900 mm,
 • maksymalna prędkość ruchu wózka poziomego 600 mm/s,
 • maksymalna siła siłownika hydraulicznego 15000 N.
 

Rejestracja sygnałów pomiarowych,

 • pomiar przyspieszeń akcelerometrami w do 400 m/s2,
 • pomiar sił do 20 kN,
 • pomiar przemieszczeń wózka pionowego dokładnością do 0.01mm,
 • rejestracja sygnałów pomiarowych system Pulse (firma Brüel & Kjær) lub system Compact Rio (firma National instruments) z częstotliwością do ok. 40 kHz.
 

Przykłady realizacji:

 • Badanie dynamicznych właściwości tłumiących kształtek oraz piankowych wkładów siedzisk pilota (badanie na podstawie normy PN-EN ISO 4651:2000),
 • Badanie odporności pudeł kartonowych z perforacją na zgniatanie pod naciskiem z góry,
 • Badania odporności obudowy na uderzenie bijakiem sferycznym o masie 6 kg,
 • Badanie odporności próbek kompozytowych na uderzenia (badanie na podstawie normy ASTM D7136),
 • Badanie odporności próbek kompozytowych na zginanie trójpunktowe (badanie na podstawie normy ASTM D790-3),
 • Badanie odporności kasków rowerzystów, użytkowników deskorolek i wrotek na uderzenia (badanie na podstawie normy PN-EN 1078:2000).

Nasza specjalistyczna aparatura oraz oprogramowanie obejmują m.in.:

 • analizatory PULSE (Brüel & Kjær),
 • akcelerometry (Brüel & Kjær, Endevco),
 • czujniki przemieszczeń (Festo),
 • mierniki poziomu dźwięku (Brüel & Kjær),
 • wibrometr laserowy (Polytec),
 • wzbudniki elektromagnetyczne (RFT, Brüel & Kjær),
 • Oprogramowanie: National Instruments LabView, Brüel & Kjær PULSE LabShop oraz PULSE Reflex.

Dane kontaktowe:

 • +48 22 751 66 83
 • biuro(at)adaptronica.pl

Dane fakturowe:

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki
NIP: 1181942001

© 2019 All rights reserved