ADAPTRONICA jest małą firmą, prowadzącą działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii inteligentnych, mających zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierii, np. w branży kosmicznej i lotniczej. Firma oferuje również usługi i produkty, powiązane z prowadzoną działalnością B+R.

O nas

Jesteśmy małą firmą o profilu B+R, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry firmy stanowią wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają silną motywację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rozmaitych dziedzinach inżynierii. W zespole pracuje kilku fachowców z doktoratami nauk technicznych.

Technologie inteligentne

Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązania te bazują w zakresie oprzyrządowania na materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących. 

Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich (np. statków powietrznych, pojazdów, mostów) podczas eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te są zbieżne z celami inżynierii bezpieczeństwa

Badania i Rozwój

Kontrakty ESA

  • 2019-2021 Osiągnięcie poziomu TRL6 dla Aktywnego Systemu Tłumienia Drgań, minimalizującego mikrodrgania kriochłodziarki. Kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej nr 4000128200.
  • 2018-2019 Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego. Faza II. Kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej nr 4000122561.
  • 2017-2019 Opracowanie pasywnego systemu tłumienia drgań dla urządzenia mini-CMG. Kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej nr 4000121366.
  • 2015-2017 Aktywne tłumienie drgań kriochłodziarki za pomocą aktywatorów masowych. Kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej nr 4000113621.
  • 2014-2016 Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego. Kontrakt Europejskiej Agencji Kosmicznej nr 4000109463.


SOFTLAND 2019-2022

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach europejskiego Programu Eurostars 2, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Polsce. Tytuł projektu: “SOFTLAND – System poduszek powietrznych dla zwiększenia bezpieczeństwa małego samolotu podczas awaryjnego lądowania”, E113407.

Celem projektu SOFTLAND jest opracowanie systemu adaptacyjnej poduszki powietrznej dla ultralekkiego samolotu o masie 600 kg. Obecnie małe samoloty są wyposażone jedynie w spadochron celem ochrony ludzi na pokładzie podczas awaryjnego lądowania. Rolą tego spadochronu jest umożliwienie przeżycia ludziom, którzy mogą jednak odnieść poważne obrażenia w wyniku takiego lądowania. System SOFTLAND zwiększy nie tylko bezpieczeństwo ludzi na pokładzie, ale też uchroni konstrukcję samolotu poprzez złagodzenie procesu lądowania.

Partner: >Zall Jihlavan Airplanes s.r.o. , Czechy


ADBAG 2017-2019

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOSBZ, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16.

Celem projektu ADBAG jest opracowanie systemu adaptacyjnej poduszki powietrznej dla drona o masie do 10 kg. Zadanie adaptacyjnej poduszki jest dwojakie. Po pierwsze, system adaptacyjnej poduszki chroni ludzi i elementy infrastruktury naziemnej przed uderzeniem w przypadku awarii drona, po drugie chroni przed zniszczeniem samego drona. Jest to szczególnie istotne gdy na pokładzie drona znajduje się wartościowa aparatura i cenne dane. Adaptacyjność opracowywanego systemu polega na dostosowaniu trybu pracy poduszki powietrznej do przewidywanej energii kinetycznej uderzenia drona w obiekt. Dzięki temu, system zapewnia łagodne wyhamowanie dla upadków z różnych wysokości. System adaptacyjnej poduszki powietrznej, opracowany dla drona, może być przystosowany do eksploatacji w innych statkach powietrznych o większych masach np. w samolotach ultralekkich klasy ULL.

Partner: Ster-Kom Piotr Kleczyński.

Test systemu Adbag w locie

COMPRESS 2016-2020

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOLOT, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, POIR.01.02.00-00-0027/15.

Celem projektu COMPRESS jest badanie bez-autoklawowych metod wytwarzania konstrukcji kompozytowych, które umożliwiają poprawę jakości wykonania elementów samolotów ultralekkich klasy ULL. Dodatkowo badania obejmują zagadnienia monitorowania konstrukcji w czasie eksploatacji, dzięki czujnikom odkształcenia zintegrowanym z konstrukcją lub mocowanym do niej.

Opracowane metody wytwarzania kompozytów, mogą być również zastosowane dla innych konstrukcji, nie tylko w przemyśle lotniczym.Partner: BELLA Zakład Kompozytów sp. z o.o.
Modo 2015-2018

MODO – moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych. Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS3/B9/36/2015 Partnerzy: Instytut Badawczy Dróg i Mostów | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | Politechnika Poznańska | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


 

BridgeMON 2012-2014

EU research project for the benefit of SMEs (2012-2014) – Bridge Safety Monitoring – BRIDGEMON FP7-SME-2012, 315629.

   


Smart Rail 2011-2014

EU focused research project (2011-2014) – Smart maintenance and analysis of transport infrastructure – SMART RAIL, FP7-SST-2011-RTD-1, 285683.


Wodnik 2013-2015

Innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych. Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS1/B9/15/2012.   Partnerzy: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej | Telium  

Aero-SDT 2020-2023

Adaptronica sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum, które realizuje projekt pt. „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)”, w ramach programu TANGO IV, zarządzanego przez NCBiR, TANGO-IV-C/0001/2019-00.

Partnerzy: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Geosystems sp. z o.oADAC 2017-2018

Adaptronica Sp. z o.o. realizuje krajowy projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów”, nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita projektu: 1.390.776,00 zł. Wartość dofinansowania projektu: 1.023.360,00 zł. Czas trwania projektu: 2017–2018.

Celem projektu ADAC jest opracowanie rozwiązania stabilizacji drgań konstrukcji satelitów oraz sond kosmicznych, zarówno orbiterów jak i lądowników. Rozwiązanie ADAC bazuje na koncepcji PAR (ang. Prestress-Accumulation-Release) tłumienia drgań wywołanych impaktem w ustrojach szkieletowych wykorzystując do tego celu innowacyjny adaptacyjny węzeł konstrukcyjny, pozwalający na przełączanie z funkcji węzła ramowego na funkcję przegubowego węzła kratowego.

Dzięki rozwiązaniu ADAC konstrukcja satelity, a przede wszystkim urządzenia wizyjne czy pomiarowe w nim zainstalowane, charakteryzować będzie dłuższa żywotność i większa dokładność. Najważniejszym rezultatem projektu będzie wdrożenie systemu ADAC, wejście Adaptroniki do łańcucha poddostawców liderów branży kosmicznej na świecie, umiędzynarodowienie działalności, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskiej branży kosmicznej.

Proponowane rozwiązanie ADAC jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby przemysłu kosmicznego. Jednak może znaleźć także liczne zastosowania naziemne np. do stabilizacji obrazu, tłumienia drgań maszyn przemysłowych, czy urządzeń w bioinżynierii.Safe Wing 2012-2015

Innowacyjne technologie dla poprawy bezpieczeństwa małego lotnictwa SWING (Safe-Wing), 2012-2015. Projekt współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. POIG.01.04.00-14-100/09LIVE-I 2020-2023

LIVE-I – Lightening and Innovating transmission for improving Vehicle Environmental Impacts – European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme H2020-MSCA-ITN-2019, grant agreement No. 860243.

Smart Nest 2012-2015

EU Marie Curie Actions – Industry-Academia and Pathways (2012-2015) – Smart Technologies for Transport Safety – Innovation Cluster Nesting – SMART NEST. FP7-PEOPLE-2011-IAPP, 284995Oferta

Usługi

Oferujemy usługi w zakresie wibroakustyki czyli badań drgań i hałasu oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji.

Produkty

Oferujemy produkty, będące rezultatem prowadzonych prac B+R, do zastosowań w inżynierii mechanicznej, lotniczej i kolejowej.

Laboratorium

Dysponujemy fachowo wyposażonym laboratorium, ze stanowiskami do badań, związanych z wibroakustyką i odpornością udarową.

Współpraca

Główni klienci

Partnerzy B+R

Partnerzy handlowi

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

biuro(at)adaptronica.pl

Dane kontaktowe:

  • +48 22 751 66 83
  • biuro(at)adaptronica.pl

Dane fakturowe:

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki
NIP: 1181942001

© 2019 All rights reserved

New Year's (s)Kiss