pdf
ORLEN Project S.A. współpracował z firmą Adaptronica w zakresie obniżenia hałaśliwości Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie Zakładu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

Praca obejmowała zarówno badania parametrów hałasu i drgań istniejącej instalacji , analizę wibroakustycznych danych pomiarowych jak również opracowania odpowiednich rozwiązań technicznych zabezpieczeń antyhałasowych.

Adaptronica Sp. z o.o. wykonała pracę profesjonalnie, terminowo i rzetelnie,przy pełnej, właściwej współpracy z ORLEN Project S.A.

pdf
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach zaświadcza, że firma ADAPTRONICA Sp. zo.o.; 05-092 Łomianki; ul Szpitalna 32, w okresie od maja 2018r. Do 10 września 2018r. Zrealizowała umowę, w zakresie „Pomiaru nacisków osiowych składu pociągów za pomocą przenośnej wagi szynowej”.

  Wartość wykonanej usługi wyniosła: 61 500,00 PLN: brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 złotych)

  Jednocześnie potwierdzamy terminowe, zgodne z warunkami zamówienia i obowiązującymi przepisami technicznymi wykonanie umowy zapewniając przy tym wysoką, jakość i profesjonalizm.

  Polecamy w/ w Wykonawcę, jako solidnego partnera w realizacji powierzonego zadania.

 • Biuro Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaświadcza, że firma Adaptronica Sp. z o.o. w ostatnich 3 latach, w ramach realizowanych projektów badawczych, zainstalowała systemy elektronicznego monitoringu stanu technicznego konstrukcji infrastruktury kolejowej w następujących lokalizacjach:
  • most w km 8,736 linii kolejowej nr 010 Legionowo - Tłuszcz nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie - system monitorowania naprężeń i przyspieszeń elementów konstrukcji przęsła kratowego mostu stalowego o długości całkowitej 41,17 m,
  • tor nr 1 linii kolejowej nr 002 Warszawa-Terespol, w rejonie przystanku osobowego Warszawa-Powiśle w Warszawie - system monitorowania obciążeń dynamicznych, od przejeżdżającego taboru w ruchu, ze zdalną transmisją danych.
  W swoich działaniach wykazała się profesjonalizmem w działaniu i współpracy z jednostkami organizacyjnymi zarządcy infrastruktury kolejowej.


pdf
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. już od 2009r. współpracują z Firmą ADAPTRONICA sp. z o.o. w zakresie poprawy trwałości konstrukcji, zapewnienia komfortu podróżnych oraz minimalizowania emisji hałasu przez pojazdy szynowe.

O ilości realizowanych projektów świadczy poniższe zestawienie tematów zrealizowanych prac:
 • Badania i analiza drgań członu doczepnego 40 I N - 2009r,
 • Pomiary drgań dwuczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego typu 630 M - 2011r,
 • Pomiary i analiza drgań dwuczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego typu 630 M - 2011r,
 • Pomiary i analiza drgań sześcioczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego typu 27 WE - 2011r,
 • Przeprowadzenie badań drgań w kabinie maszynisty oraz drgań wózka sześcioczłonowego pojazdu szynowego typu 27 WE - 2012r,
 • Badania drgań dwóch wózków napędowych oraz podłogi w kabinie maszynisty sześcioczłonowego pojazdu szynowego typu 27 WE - 2012r,
 • Pomiary przyspieszenia drgań w podłodze w obu kabinach maszynisty pojazdu 27 WE nr 10 oraz obliczenie wskaźnika komfortu NMV - 2012r,
 • Badanie drgań układu hamulcowego pojazdu z wózkami typu JBg - 2012r,
 • Obliczenie wskaźnika komfortu jazdy Nmv z poprzednio przeprowadzonych badań drgań pojazdu 27 WE nr 412 oraz dobór elementu tłumiącego na pierwszym stopniu usprężynowania dla pojazdu 27 WE - 2012r,
 • Badanie drgań wózka napędowego i tocznego oraz podłogi w kabinie maszynisty pojazdu szynowego typu 21 WE - 2012r,
 • Obliczenie wskaźnika komfortu Nmv w kabinie maszynisty pojazdu 21 WE, EN62-001c - 2013r,
 • Filmowanie testów zderzeniowych dwiema szybkimi kamerami cyfrowymi na terenie toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie - 2013r,
 • Badania i studium hałasu tramwaju dwukierunkowego produkcji PESA - etap I - 2013r,
 • Badania i studium hałasu tramwaju dwukierunkowego produkcji PESA - etap II - 2013r,
 • Obliczenie wskaźnika komfortu podróżowania pojazdem typu 730 M - 2014r,
 • Pomiary drgań pojazdu 730 M - 2014r,
 • Prace dodatkowe związane z obniżeniem hałaśliwości zewnętrznej i wewnętrznej tramwaju 128 N - 2014r,
 • Badania i studium hałasu tramwaju dwukierunkowego produkcji PESA - etap III- 2014r,
 • Badania drgań wózków napędowych i tocznych oraz podłogi pojazdu 2012 N Chorzów - 2014r,
 • Badania aktywności wibroakustycznej wózka napędowego pojazdu Duo Jazz podczas zakrętów - 2014r,
 • Badania drgań pojazdu 40 W E-OO7 - 2014r,
Współpraca zawsze przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Badania były wykonywane solidnie i terminowo. Wyniki badań zawsze rzetelne, a wnioski pozwalały na niezwłoczne ewentualne korekty konstrukcji. Pracami Zespołu od początku współpracy kierował dr inż. Jerzy Motylewski - doświadczony naukowiec i dobry organizator.

Nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy pozwalają na rekomendowanie Firmy Adaptronica, jako bardzo mobilnego, solidnego i terminowego wykonawcę.

pdf
Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDIM) zaświadcza, że współpracował w latach 2015/2016 z firmą Adaptronica Sp. z o.o. przy realizacji badania drgań obiektu mostowego w km 26,571/26,578 linii kolejowej nr 4 na Centralnej Magistrali Kolejowej w miejscowości Huta Zawadzka.

Praca obejmowała wykonanie systemu monitorowania drgań wieszaków mostu, w tym: instalację czujników drgań (przyspieszeniomierzy), instalację modułu transmisji danych oraz wykonanie aplikacji do analizy i zdalnej kontroli sygnałów pomiarowych. Czas monitorowania obiektu w trybie ciągłym wynosił 10 miesięcy.

Adaptronica sp z o.o. wykonała pracę profesjonalnie i z zaangażowaniem, przy pełnej współpracy z IBDIM.

pdf
Firma Pixel sp. z o.o. współpracowała z firmą Adaptronica Sp. z o.o. w zakresie badania aktywności wibroakustycznej rozjazdu kolejowego na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Prace były realizowane na rozjeździe zlokalizowanym w pobliżu stacji kolejowej WKD Komorów.

Prace obejmowały pomiary wartości przyspieszeń drgań elementów rozjazdu kolejowego w kilku punktach i kierunkach oraz analizę widmową zarejestrowanych sygnałów.

Adaptronica Sp. z o.o. wykonała pracę profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, z wykorzystaniem najwyższej klasy aparatury pomiarowej firmy Bruel&Kjaer.

pdf
Prowadzimy wieloletnią współpracę z firmą Adaptronica Sp. z o.o. w szerokim zakresie badań wibroakustycznych. Spośród projektów zrealizowanych w latach 2015-2016 możemy wymienić m. in. pomiary ciśnienia akustycznego w tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa oraz wielokanałowe rejestracje przebiegu czasowego amplitudy przyspieszenia drgań mechanicznych elementów konstrukcji elewacji apartamentowca w centrum Warszawy.

Polecamy firmę Adaptronica Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera do współpracy. Wszystkie zlecane prace zawsze wykonane były profesjonalnie i terminowo z zastosowaniem aparatury pomiarowej najwyższej klasy.