Adaptronica logo

COMPRESS - projekt badawczy

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOLOT, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, POIR.01.02.00-00-0027/15.

Celem projektu COMPRESS jest badanie bez-autoklawowych metod wytwarzania konstrukcji kompozytowych, które umożliwiają poprawę jakości wykonania elementów samolotów ultralekkich klasy ULL. Dodatkowo badania obejmują zagadnienia monitorowania konstrukcji w czasie eksploatacji, dzięki czujnikom odkształcenia zintegrowanym z konstrukcją lub mocowanym do niej.

Opracowane metody wytwarzania kompozytów, mogą być również zastosowane dla innych konstrukcji, nie tylko w przemyśle lotniczym.

FE IR logo