Adaptronica logo

ADBAG - projekt badawczy

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNSBZ, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16.

Celem projektu ADBAG jest opracowanie systemu adaptacyjnej poduszki powietrznej dla drona o masie do 10 kg. Zadanie adaptacyjnej poduszki jest dwojakie. Po pierwsze, system adaptacyjnej poduszki chroni ludzi i elementy infrastruktury naziemnej przed uderzeniem w przypadku awarii drona, po drugie chroni przed zniszczeniem samego drona. Jest to szczególnie istotne gdy na pokładzie drona znajduje się wartościowa aparatura i cenne dane.

Adaptacyjność opracowywanego systemu polega na dostosowaniu trybu pracy poduszki powietrznej do przewidywanej energii kinetycznej uderzenia drona w obiekt. Dzięki temu, system zapewnia łagodne wyhamowanie dla upadków z różnych wysokości.

System adaptacyjnej poduszki powietrznej, opracowany dla drona, może być przystosowany do eksploatacji w innych statkach powietrznych o większych masach np. w samolotach ultralekkich klasy ULL.

FE IR logo