Adaptronica logo

ADAC - projekt badawczy

Adaptronica Sp. z o.o. realizuje krajowy projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów”, nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Celem projektu ADAC jest opracowanie rozwiązania stabilizacji drgań konstrukcji satelitów oraz sond kosmicznych, zarówno orbiterów jak i lądowników. Rozwiązanie ADAC bazuje na koncepcji PAR (ang. Prestress-Accumulation-Release) tłumienia drgań wywołanych impaktem w ustrojach szkieletowych wykorzystując do tego celu innowacyjny adaptacyjny węzeł konstrukcyjny, pozwalający na przełączanie z funkcji węzła ramowego na funkcję przegubowego węzła kratowego.

Dzięki rozwiązaniu ADAC konstrukcja satelity, a przede wszystkim urządzenia wizyjne czy pomiarowe w nim zainstalowane, charakteryzować będzie dłuższa żywotność i większa dokładność. Najważniejszym rezultatem projektu będzie wdrożenie systemu ADAC, wejście Adaptroniki do łańcucha poddostawców liderów branży kosmicznej na świecie, umiędzynarodowienie działalności, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskiej branży kosmicznej.

Proponowane rozwiązanie ADAC jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby przemysłu kosmicznego. Jednak może znaleźć także liczne zastosowania naziemne np. do stabilizacji obrazu, tłumienia drgań maszyn przemysłowych, czy urządzeń w bioinżynierii.

rpoflaga-rpmazowszeefs-1024x96.jpg