2018-10-16 Wywiad dla Agencji Informacyjnej Newseria – adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania

https://innowacje.newseria.pl/news/adaptacyjne-poduszki,p1554183215


2018-10-05 Wywiad dla Agencji Informacyjnej Newseria – technologie kosmiczne

https://innowacje.newseria.pl/news/polskie-firmy-coraz,p233342618


2018-05-08 Rozwój kadr sektora kosmicznego

Adaptronica bierze udział w programie stażowym "Rozwój kadr sektora kosmicznego" organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Szczegóły na stronie internetowej Związku: http://space.biz.pl/konkurs-o-staz-lista-podmiotow/.


2018-05-07 Zapytanie nr 10/ADBAG/2018

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program „INNOSBZ”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0083/16. Usługa dotyczy opracowania efektywnego sposobu wykonywania otworów w poduszce powietrznej wykorzystywanej w systemie ADBAG. Zapytanie ofertowe: ADBAG_2018_10_zapytanie_ofertowe.pdf Oferta: ADBAG_2018_10_oferta.doc Załącznik do oferty: ADBAG_2018_10_zalaczniki_do_oferty.doc


2018-04-16 Zapytanie nr 9/ADBAG/2018

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program „INNOSBZ”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0083/16. Usługa dotyczy opracowania efektywnego sposobu wykonywania otworów w poduszce powietrznej wykorzystywanej w systemie ADBAG. Zapytanie ofertowe: ADBAG_2018_9_zapytanie_ofertowe.pdf Oferta: ADBAG_2018_9_oferta.doc Załącznik do oferty: ADBAG_2018_9_zalaczniki_do_oferty.doc

Nie wpłynęła żadna oferta.


2017-12-13 Kontrakt ESA

Adaptronica podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu badawczego pt. “Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego. Faza II”


2017-09-11 Targi Kielce

Adaptronica uczestniczyła w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, 5-10 września 2017. Firma prezentowała swój demonstrator tłumienia drgań na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej i Związku Sektora Pracodawców Kosmicznych.
2017-09-01 Kontrakt ESA

Adaptronica podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu badawczego pt. “Opracowanie pasywnego systemu tłumienia drgań dla urządzenia mini-CMG”


2017-07-31 Oferta na wykonanie usługi

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych (akronim: ADBAG)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program „INNOSBZ”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0083/16. Usługa dotyczy wyznaczenia optymalnych wymiarów geometrycznych absorbera energii (poduszki powietrznej) dla przyjętych założeń i parametrów początkowych. Zapytanie ofertowe: adbag_usluga_zapytanie_ofertowe_1.pdf Formularz oferty z załącznikami: adbag_usluga_oferta_oswiadczenia_1.doc


2017-06-09 Ogłoszenie o wyborze dostawcy wzmacniacza - ADAC

W postępowaniu dotyczącym zakupu wzmacniacza do stosów piezolelektrycznych w ramach projektu "System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów", nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, została wybrana oferta firmy CEDRAT Technologies.


2017-05-30 Wzmacniacz mocy

Adaptronica Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert wstępnych w ramach zamówienia z wolnej ręki na wzmacniacz do stosów piezoelektrycznych, w ramach projektu "System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów", nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16. Zapytanie ofertowe: adac_zapytanie_zakup_wzmacniacza_PL.pdf


2017-05-10 ADAC - projekt badawczy

Adaptronica realizuje krajowy projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów”, nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita projektu: 1 390 776,00 zł. Wartość dofinansowania projektu: 1 023 360,00 zł. Czas trwania projektu: 2016–2018. Opis projektu znajduje się w zakładce „Badania”.
2017-03-15 Krajowy projekt badawczy 

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNSBZ, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16 Partner: Ster-Kom Piotr Kleczyński. Czas trwania: 2017-2019
2017-03-10 Oferta na wykonanie usługi

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Zapytanie ofertowe: compress_usluga_zapytanie_ofertowe_1.pdf, Formularz oferty z załącznikami: compress_usluga_formularz_ofertowy_1.doc, Oświadczenie o braku powiązań: compress_usluga_oswiadczenie_1.doc, Oświadczenie o spełnieniu warunków: compress_usluga_oswiadczenie_warunki_1.doc.


2017-02-16 Oferta na wykonanie usługi

Poszukujemy wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu "COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0027/15. Zapytanie ofertowe: compress_usluga_zapytanie_ofertowe.pdf, Formularz oferty z załącznikami: compress_usluga_formularz_ofertowy.doc.


2016-12-14 Seal of Excellence

Projekt firmy Adaptronica: "VIbration STAbilisation (VISTA) system for space applications" zdobył certyfikat Komisji Europejskiej "Seal_of_Excellence": Seal_of_Excellence.pdf


2016-10-26 Członkostwo w ZPSK

Adaptronica sp. z o.o. dołączyła do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego http://space.biz.pl


2016-09-09 Pomiary drgań i hałasu w gazowni

GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Rembelszczyźnie wybrał ofertę firmy Adaptronica na realizację zamówienia niepublicznego pn. „Wykonanie pomiarów drgań i hałasu wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie źródła ich powstawania, wpływu na otoczenie i działań naprawczych”, NP/2015/11/1086/REM


2016-08-10 Rzetelna firma

Adaptronica jest uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA. Certyfikat: rzetelna_firma.pdf
2016-07-01 Krajowy projekt badawczy 

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOLOT, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, POIR.01.02.00-00-0027/15 Partner: BELLA Zakład Kompozytów sp. z o.o. Czas trwania: 2016-2020
2016-04-04 Oferta na wykonanie usługi

Poszukujemy wykonawcy usługi doradczej dotyczącej opracowania biznesplanu dla projektu pt. "System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe - szczegóły: adac_usluga_formularz_ofertowy_1.doc


2015-07-01 Krajowy projekt badawczy 

Adaptronica jest partnerem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: "MODO – moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych", PBS3/B9/36/2015 Partnerzy: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Poznańska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czas trwania: 2015-2018


2015-06-16 Pomiary drgań

Adaptronica wykonała w kwietniu 2015 r. pracę dotyczącą pomiaru i analizy wpływu drgań na ludzi w budynkach w obszarze inwestycji Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna.


2015-04-01 Kontrakt ESA

Adaptronica podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu badawczego pt. “Aktywne tłumienie drgań kriochłodziarki za pomocą aktywatorów masowych”


2014-12-03 Zakup mikrofonów, przedwzmacniaczy i akcesoriów

Oferta zakupu: zakup_mikrofony_2014.pdf


2014-01-14 Szkolenie CEDRAT TECHNOLOGIES

Zapraszamy na szkolenia CEDRAT TECHNOLOGIES, które odbędą się 26 czerwca 2014, zaraz po konferencji ACTUATOR 2014 w Bremie. Więcej szczegółów: CEDRAT TECHNOLOGIES, Brema: http://ymlp.com/zSLP88


2013-12-18 Oferta pracy

Poszukujemy osoby na stanowisko inżynier elektronik do pracy w Łomiankach. Więcej szczegółow: konkurs_elektronik.pdf


2013-12-16 Patent polski

Urząd Patentowy RP przyznał firmie Adaptronica patent polski na wynalazek pt. “Sposób dyssypacji energii uderzenia obiektu i absorber pneumatyczny” (patent nr 214845)


2013-10-24 Kontrakt ESA

Adaptronica podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu badawczego pt. “Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego”


2013-10-21 Patent polski

Urząd Patentowy RP przyznał firmie Adaptronica patent polski na wynalazek pt. “Sposób wykrywania delaminacji struktur kompozytowych i układ do wykrywania delaminacji struktur kompozytowych” (patent nr 214723)


2013-10-01 Patent polski

Urząd Patentowy RP przyznał firmie Adaptronica patent polski na wynalazek pt. “Zawór płytowy” (patent nr 214668)


2013-01-02 Krajowy projekt badawczy

Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: "WODNIK – innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych", PBS1/B9/15/2012 Partnerzy: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Telium J. Klimkowski, D. Warowny s.c. Czas trwania: 2013-2014


2012-12-12 Certyfikat National Instruments

Miło nam poinformować, że pracownik naszej firmy – dr inż. Dariusz Wiącek – uzyskał certyfikat “Certified LabView Associate Developer” od National Instruments.


2012-11-12 Patent polski

Urząd Patentowy RP przyznał firmie Adaptronica patent polski na wynalazek pt. “Zawór sterowalny zwłaszcza do poduszki gazowej” (patent nr 212619).


2012-10-01 Europejski projekt badawczy

Adaptronica jest partnerem w konsorcjum realizującym europejski projekt badawczy EU research project for the benefit of SMEs (2012-2014) – Bridge Safety Monitoring - BRIDGEMON, http://bridgemon.fehrl.org/ FP7-SME-2012, 315629,


2012-05-29 Oferta pracy

Nabór zakończony. Poszukujemy osoby na stanowisko technik mechanik do pracy w Łomiankach. Więcej szczegółow: konkurs_technik_mechanik.pdf


2012-04-04 Patent europejski

Europejski Urząd Patentowy w Monachium przyznał firmie Adaptronica patent europejski na wynalazek pt. “Zawór sterowalny zwłaszcza do poduszki gazowej oraz sposób ograniczania przepływu medium” (patent nr 2113430)


2012-02-24 Rynkowy Lider Innowacji 2012 - Jakość, Kreatywność, Efektywność

Uprzejmie informujemy, że Adaptronica została laureatem programu Rynkowy Lider Innowacji 2012 - Jakość, Kreatywność, Efektywność, organizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej.
2012-01-02 Europejski projekt Marie Curie

Adaptronica jest partnerem w konsorcjum realizującym europejski projekt EU Marie Curie Actions - Industry-Academia Partnership and Pathways (2012-2015) - Smart Technologies for Transport Safety - Innovation Cluster Nesting - SMART NEST, FP7-PEOPLE-2011-IAPP, 284995, http://smart.ippt.gov.pl/smart-nest/ Pokaż starsze....

Pokaż starsze....